Latar Belakang

PENGENALAN
Esky Multimedia Sdn.Bhd sebelum ini di kenali PCS Multimedia sdn.bhd telah menjalankan perniagaan telekommunikasi sejak 10 tahun yang lalu di malaysia. Antara produk atau perkhidmatan yang di tawarkan oleh Esky ini ialah Perkhidmatan IT, Sistem Alat Penjimat Bil, Perkhidmatan nombor DID,Web Hosting, Bulk SMS dan lain-lain. Esky juga telah menerima beberapa Anugerah Komunikasi sejak 10 tahun yang lalu antaranya MSC Status Company,lesen ASP iaitu USA FCC 214 License yang menawarkan perkhidmatan Telekomunikasi ke suluruh dunia dan akan memperkenalkan satu produk baru di PASARAN ANTARABANGSA.

Anak syarikat Esky yang di kenali Esky Inc yang bertempat di San Jose,California, dan telah mendapat pengiktirafan global dan lesen untuk beroperasi secara global.

SIJIL DAN PENGIKTIRAFAN

PENGERAK SYARIKAT
Diasakan oleh Mr.Jonathan Leong dan Mr.Dinas suhadi mempunyai pengalaman dalam bidang Telekomunikasi dan membangun sau di mensi baru yang di kenali Enum dan di jenamakan sebagai produk e-Numx.

Esky juga menjalankan kerjasama dengan beberapa universiti tempatan iaitu Universiti Multimedia Malaysia(MMU),Cyberjaya dan Universiti Teknologi Malaysia,Skudai(UTM) manakala universiti LUar iaitu Vietnan National Universiti,HCMC (VNU). Malah Syarikat esky juga mendapat geran kerajaan dari Malaysian Trade & Development Corporation(MTDC)


PENGIKTIRAFAN

LOKASI SYARIKAT